mrboomer

古人糖

伯仲一别已千载,沧海流云古琴台。
镜里灰鬓哑然笑,杯中冰饮悸心怀。
银装丹霞披素铠,大风铁甲马鬃白。
黑水倒流歌悠远,长啸薤谷君归来。
————谢学善师兄斧正
          图自友人晓东《外星谷》

评论